شیعری کوردی

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
 گریان....    دیاری....    شیوه....    من حه له بجه م...

درس زندگی حتما دانلود کن.........

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
درس زندگی حتما دانلود کن.........

نامه ی چارلی چاپلین بو کچه که ی به کوردی

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
نامه ی چارلی چاپلین بو کچه که ی به...