نورالدین حاجتمند و واحمد حاجتمند

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

شیرکو بی که س

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

آّهنگ جدید کوردی(هه فال ایبراهیم )2012

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
ای فه له ک...