زیبایی های طبیعت(آذربایجان غ پیرانشهر... کوپر)

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
  زندگی گل سرخی است که گلبرگهایش خیالی ولی خارهایش واقعی اند....

عارف محمدی(پیشواز ایرانسل)

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
کد پیشواز ایرانسل آلبوم بامن باش از عارف...

محمد حیدری

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

جواد(عقربه های انتظار)

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

آغاز بهار در پیرانشهر روستای کوپر

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

منظره ی زیبا از طبیعتمیان جاده ی پیرانشهر--سردشت

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد راهی نروم که بی راه باشد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را یادم باشد که روزگار خوش است همه چیز بر وفق مراد است اما تنها دل ماست که دل نیست..........

مهدی احمدوند(پیشواز ایرانسل)

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
کد پیشواز از مهدی ا...

نورالدین حاجتمند و واحمد حاجتمند

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

نورالدین حاجتمند و عزیز خضری

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

شیرکو بی که س

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

کردی شاد

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

آهنگ اسراییلی

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۵ دیدگاه

دی جی ماسی

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۱ دیدگاه
آلبوم زیبا دی ج...

پیشواز کردی

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۲ دیدگاه
پیشوا...

سمیر(کد پیشواز ایرانسل

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
  کد پیشواز ایرانسل ا...